CẨM NANG AIVA - Hướng dẫn sử dụng các trợ lý AIVA

🌟1-CẨM NANG SỬ DỤNG AIVA CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU: (BẤM VÀO ĐÂY)

🌟2-DANH SÁCH TRỢ LÝ TRONG AIVA CEO (LINK)

🌟 Video DANH SÁCH AIVA CEO - CÓ TRỢ LÝ MINH HỌA (LINK)

🌟(Notion) DANH SÁCH TRỢ LÝ TRONG AIVA CEO (LINK)

🌟3- (Notion) DANH SÁCH TRỢ LÝ TRONG AIVA CREATOR (LINK)

🌟4- EBOOK CẨM NANG LÀM QUEN VỚI CÁC BỘ TRỢ LÝ AIVA - Học viện AI (LINK)

🌟5- Cẩm nang MID AIVA (LINK)

(Hãy bấm vào hình trên để có thể tải Cẩm nang AIVA về máy của bạn nhé)

Nếu bạn muốn tư vấn ứng dụng AIVA vào công việc, vui lòng đăng ký qua form nhé: FORM TƯ VẤN 1-1

Bài viết cùng danh mục