AI CƠ BẢN - ĐƠN GIẢN DÙNG NGAY

Chuyên gia AI

(0)
2.000.000đ
1.000.000đ

Viết sách với AI - Tự tạo ebook từ A-Z

Hồ Đức Dũng

(1)
5.000.000đ
3.000.000đ

Bootcamp Thực hành về AI và ChatGPT

Chuyên gia AI

(1)
6.000.000đ
2.990.000đ

Master Canva - Sáng tạo trong truyền thông Media

Chuyên gia AI

(0)
3.600.000đ
868.000đ