Top 10 AI Miễn Phí Nên Dùng

1. Bard (Google AI)

Bard là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. Nó có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách toàn diện và đầy đủ thông tin.

2. ChatGPT

là một chatbot AI được phát triển bởi OpenAI. Nó dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT-3, được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. ChatGPT có thể được sử dụng để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, bao gồm:

 • Trả lời câu hỏi

 • Tạo văn bản

 • Dịch ngôn ngữ

 • Viết các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau

 • Chat với người dùng

3. Leonardor AI

là một công cụ vẽ tranh AI được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley. Nó sử dụng một mô hình học máy được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm các hình ảnh và video. Leonardor AI có thể tạo ra các bức tranh chân thực và sáng tạo, với nhiều phong cách khác nhau.

4. Pika AI

là một công cụ AI được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley. Nó sử dụng một mô hình học máy được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. Pika AI có thể được sử dụng để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, bao gồm:

 • Trả lời câu hỏi

 • Tạo văn bản

 • Dịch ngôn ngữ

 • Viết các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau

5. Rytr

Rytr là một ứng dụng tạo nội dung văn bản. Nó có thể được sử dụng để viết các bài viết, email, thư và các loại nội dung văn bản khác.

6. Grammarly

Grammarly là một ứng dụng kiểm tra ngữ pháp và chính tả. Nó có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng của văn bản của bạn.

7. Leaipix

là một công cụ AI được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore. Nó sử dụng một mô hình học máy được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm hình ảnh và video. Leaipix có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video sáng tạo, với nhiều phong cách khác nhau.

Leaipix có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Vẽ tranh nghệ thuật

 • Tạo minh họa

 • Thiết kế đồ họa

 • Tạo nội dung cho phương tiện truyền thông xã hội

8. Elevenlabs

là một công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Singapore. Công ty phát triển các công cụ và dịch vụ AI cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Một số công cụ AI của Elevenlabs bao gồm:

 • Elevenbot là một chatbot AI có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ bán hàng và tiếp thị.

 • Elevensense là một công cụ AI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng.

 • Elevenview là một công cụ AI có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video sáng tạo.

9. Bing AI

là một công cụ AI được phát triển bởi Microsoft. Nó dựa trên mô hình ngôn ngữ GPT-4, được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. Bing AI có thể được sử dụng để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, bao gồm:

 • Trả lời câu hỏi

 • Tạo văn bản

 • Dịch ngôn ngữ

 • Viết các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau

Lựa chọn AI nào để sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn cần tạo văn bản, dịch ngôn ngữ hoặc trả lời câu hỏi, thì Bard, Codex, DALL-E 2, Midjourney, Whisper, Rytr, Grammarly, Hummingbird, LaMDA hoặc GPT-3 đều là những lựa chọn tốt.

10. Stable Diffusion

là một công cụ AI được phát triển bởi Stability AI. Nó sử dụng một mô hình học máy được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm hình ảnh và video. Stable Diffusion có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video sáng tạo, với nhiều phong cách khác nhau.

Stable Diffusion có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Vẽ tranh nghệ thuật

 • Tạo minh họa

 • Thiết kế đồ họa

 • Tạo nội dung cho phương tiện truyền thông xã hội

Để sử dụng các AI này, bạn cần truy cập vào internet. Bạn có thể sử dụng chúng thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng AI hiệu quả:

 • Hãy rõ ràng về nhu cầu của bạn. Bạn muốn AI làm gì?

 • Cung cấp cho AI thông tin đầy đủ. AI cần có thông tin để hoạt động hiệu quả.

 • Hãy kiên nhẫn. AI có thể mất thời gian để xử lý thông tin và tạo ra kết quả.

 • Hãy sáng tạo. AI có thể giúp bạn tạo ra những ý tưởng mới và độc đáo.

Bài viết cùng danh mục