Tạo Brand Mascot - Linh vật thương hiệu sáng tạo với ChatGPT và trợ lý AIVA

Theo Technicolor Creative Studio, một Brand Mascot có thể tăng lợi nhuận của công ty và kết nối cảm xúc với khách hàng lên đến 41%, điều này cho thấy rằng các linh vật là một cách tuyệt vời để kết nối và tương tác với khán giả của doanh nghiệp.Khi mọi người nhìn thấy mascot của thương hiệu trong các sự kiện cộng đồng, chiến dịch truyền thông xã hội, v.v., họ sẽ nhanh chóng bị các linh vật này thu hút trái tim, cảm xúc và lôi kéo theo dõi thương hiệu.
 Brand Mascot không chỉ dành riêng cho các tổ chức lớn, nhiều công ty, doanh nghiệp nhỏ cũng luôn cố gắng tạo ra những linh vật thương hiệu tốt nhất để xây dựng tính cách thương hiệu của họ.
Học viện AI gợi ý cho bạn một cách tạo linh vật thương hiệu dễ dàng với chi phí thấp bằng ChatGPT và trợ lý AIVA
MỘT SỐ PROMPT PROMPT XÂY DỰNG MASCOT ẢO trên  bằng ChatGPT

"Hãy mô tả một linh vật thương hiệu cho công ty của bạn. Cho biết màu sắc, hình dạng, và tính cách của nó."

"Tạo một linh vật với tính cách vui vẻ, thân thiện và độc đáo. Nó cần phản ánh giá trị và tôn chỉ của doanh nghiệp."

""Hãy tưởng tượng một ngày trong cuộc sống của linh vật thương hiệu. Nó sẽ làm gì, và nó sẽ tham gia vào những hoạt động gì?"

Ngoài ra bạn có thể dùng trợ lý Mid Gen - Sáng tạo Prompt đỉnh cao | Soleil trong các trợ lý AIVA để tạo hình ảnh linh vật một cách đơn giản trên Midjourney

 

Hãy tham gia khóa học 21 Ngày thành thạo AIVA - X3 hiệu suất: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzEIzNC_SszPUF76bKLx8hVz7YVY7hn6KDVXe9y5dA9wOpgw/viewform

 

Bài viết cùng danh mục