Những tính năng mới của ChatGPT

Những tính năng mới của ChatGPT

🤖 ChatGPT đã có bản cập nhật lớn, cho phép tương tác bằng giọng nói.

📱 Có 5 giọng điệu nhân vật mặc định cho người dùng lựa chọn.

🖼️ AI giờ đây cũng có khả năng xử lý hình ảnh từ người dùng.

🌎 Mục tiêu là thu hút thêm 300-400 triệu người dùng.

🔊 Giọng điệu của ChatGPT được đánh giá mang tính trò chuyện hơn so với các trợ lý ảo khác.

🛍️ Tính năng mới chỉ dành cho người đăng ký gói Plus và Enterprise.

🎓 OpenAI thành lập năm 2016 và ChatGPT ra mắt cuối năm trước.

📰 Washington Post nhận xét tính năng mới giúp ChatGPT tiến xa hơn trở thành mô hình đa phương thức thực sự.

🔬 Các nhà nghiên cứu AI cho rằng mô hình đa phương thức là giai đoạn cạnh tranh tiếp theo.

💰 Amazon đã đầu tư vào Anthropic, một công ty khởi nghiệp AI, và cũng bổ sung tính năng trò chuyện cho loa Alexa.

Bài viết cùng danh mục