Đu trend tạo TVC quảng cáo "Mì tôm thanh long" bằng các công cụ AI

B1: Gen 1 loạt ảnh mascot Thanh long ở nhiều địa điểm, nội dung bằng trợ lý Mid Gene và Midjourney

B2: Mang ảnh hoàn thiện sử dụng Runway ML gen 2 để làm video từ ảnh

B3: Dùng ChatGPT viết lời bài hát  và tạo nhạc bằng https://app.suno.ai/

B4: Dùng capcut/canva ghép các video ngắn lại thành video hoàn chỉnh


 

Hãy tham gia khóa học 21 Ngày thành thạo AIVA - X3 hiệu suất: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzEIzNC_SszPUF76bKLx8hVz7YVY7hn6KDVXe9y5dA9wOpgw/viewform

Bài viết cùng danh mục