Cách Cố Định Nhân Vật Thành Hiện Thực Với MidJourney: Bí Kíp Siêu Hay Không Thể Bỏ Qua!

Mid Journey đã chính thức cho ra mắt tính năng cố định nhân vật "Character Reference"

Tính năng này tương tự như tính năng "Style Reference", nhưng thay vì tham chiếu đến phong cách thì tính năng "Character Reference" cố gắng tạo ảnh nhân vật tương tự với ảnh nhân vật được tham chiếu.

Cách sử dụng:

Nhập --cref URL sau prompt của bạn kèm theo URL tới hình ảnh nhân vật

Bạn có thể sử dụng --cw để sửa đổi 'cường độ' tham chiếu từ 100 thành 0

Giá trị tham số 100 (--cw 100) là mặc định và sử dụng khuôn mặt, tóc và quần áo

Ở giá trị tham số 0 (--cw 0), nó sẽ chỉ tập trung vào khuôn mặt (tốt cho việc thay trang phục/tóc, v.v.)
 

prompt tham khảo:

Little Boy character, multiple poses and expressions, children´s book illustration style, simple, cute full color, flat color, red shoes, blue t-shirt, black short hair

A boy is studying, in the classroom, children´s book illustration style, simple, cute full color, flat color, red shoes, blue t-shirt, black short hair --cw 100 --cref URL

#MidJourney

#CharacterReference

Bài viết cùng danh mục